Kontaktujte nás na telefónnom čísle:

036 / 631 27 09

header

Kanalizácia v Leviciach a okolí

 

PONÚKAME:
  • realizácia HSV a PSV
  • zemné práce
  • búracie práce
  • výstavba rodinných domov
  • rekonštrukčné práce priemyselných objektov, výrobných hál, poľnohospodárskych fariem a pod.
  • výstavba a rekonštrukcia vodovodov, kanalizácií, vodojemov, čističiek odpadových vôd, prečerpávacích staníc a pod.
  • výroba a montáž oceľových konštrukcií a zámočníckych výrobkov
  • prenájom autožeriavu
  • výroba, doprava a osadenie betónovej vodomernej šachty

Pre každého klienta vypracovávame individuálnu cenovú ponuku. Stavbu konzultujeme osobne podľa požiadaviek zákazníka v sídle spoločnosti. Na nami poskytnuté služby poskytujeme záruku od 24 - 60 mesiacov. Dlhoročne spolupracujeme s mestom Levice, kde sme vybudovali nový Mestský park, urnový háj, kompostáreň, rozšírili sme cintorín a pod. Ak máte aj vy záujem o nami poskytované služby, oslovte spoločnosť Hydromeliorácie a.s.